• Fysiotherapie Boomgaardshoek behandelt weer patiënten. Lees hier hoe je je bezoek aan de fysiotherapeut zo veilig mogelijk maakt.
 • De titel ‘Fysiotherapeut’ is wettelijk beschermd. Wie de officiële studie heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet en staat ingeschreven bij de overheid, mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut.

  Uw fysiotherapeut staat ingeschreven in het BIG- register en in het centraal kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Iedere vijf jaar vindt een herregistratie plaats als er voldaan wordt aan scholingseisen, werkeisen en als er gewerkt wordt via de opgestelde richtlijnen. Door jarenlange ervaring en het nauw samenwerken met de andere disciplines van het gezondheidscentrum is een hoge kwaliteit gewaarborgd.

  Visie

  Fysiotherapie Boomgaardshoek levert fysiotherapeutische en manueeltherapeutische zorg van hoge kwaliteit aan mensen met klachten van het houdings- en bewegingsapparaat. Hierbij probeert de therapeut in samenwerking met de cliënt de van te voren vastgestelde doelen te bereiken.

  Fysiotherapie Hoogvliet Boomgaardshoek is onderscheidend in:

  • de persoonlijke aanpak
  • de betrokkenheid bij de cliënt
  • de directe samenwerking met de andere disciplines in het gezondheidscentrum

  Missie

  Fysiotherapie Boomgaardshoek heeft als doel fysiotherapeutische zorg te leveren van hoge kwaliteit, waarbij jarenlange ervaring en de betrokkenheid bij de cliënt van groot belang zijn. Samen met de cliënt wordt geprobeerd het gewenste resultaat te behalen.