• Fysiotherapie Boomgaardshoek behandelt weer patiënten. Lees hier hoe je je bezoek aan de fysiotherapeut zo veilig mogelijk maakt.
  • De behandeling voor volwassenen boven de 18 jaar worden over het algemeen vergoed door de zorgverzekeraar indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie. De prijzen van fysiotherapie worden via contracten met de zorgverzekeraars vastgesteld, waardoor deze verschillen per verzekeraar. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden worden de kosten van fysiotherapie geheel of gedeeltelijk vergoed.

    Fysiotherapeutische zorg die vanuit een aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplichte eigen risico.

    Voor jongeren onder de 18 jaar zit fysiotherapie in de basisverzekering.

    Voor mensen met een chronische indicatie geldt dat ze ten alle tijden een verwijzing moeten hebben. De eerste 20 behandelingen worden vergoed door uw zorgverzekeraar indien u daarvoor verzekerd bent. Vanaf de 21ste zitting vindt de vergoeding plaats vanuit de basisverzekering, waarbij dan wel het wettelijk eigen risico geldt van € 385,00.

    De meest gestelde vragen en antwoorden over het eigen risico in 2022