• Fysiotherapie Boomgaardshoek behandelt weer patiënten. Lees hier hoe je je bezoek aan de fysiotherapeut zo veilig mogelijk maakt.
 • Voor de basisverzekering geldt voor iedereen van 18 jaar of ouder een verplicht risico van € 385. Het verplicht eigen risico is door de overheid bepaald. Een enkele zorgverzekeraar hanteert vrijwillig een lager eigen risico. Bent u aanvullend verzekerd voor fysiotherapie dan is er geen sprake van een eigen risico. U kunt wel kiezen voor een hoger eigen risico voor uw basisverzekering.

  De meest voorkomende vragen

  Veel mensen vragen zich af of ze hun eigen risico moeten betalen als ze naar de fysiotherapie willen gaan. Op deze pagina geven we antwoord op de meest voorkomende vragen over het eigen risico.

  Wat is het verplicht eigen risico?

  Met een eigen risico komen bepaalde zorgkosten voor uw eigen rekening. U dient deze kosten te voldoen voordat u voor vergoeding in aanmerking komt. Naast het verplicht eigen risico is er een vrijwillig eigen risico. Het verplicht eigen risico is door de overheid bepaald en is bij bijna alle verzekeraars gelijk. Voor een vrijwillig hoger eigen risico kiest u zelf.
Let op: huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg tellen niet mee voor het verplichte eigen risico. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering. Voor de aanvullend verzekering geldt geen eigen risico.

  Hoe hoog is in 2022 het verplicht eigen risico?

  Het verplicht eigen risico in 2022 is € 385. Een enkele verzekeraar biedt een lager eigen risico.

  Geldt het eigen risico voor iedereen?

  Het eigen risico geldt voor iedereen woonachtig in Nederland vanaf 18 jaar. Kinderen onder de 18 jaar betalen het verplichte eigen risico niet.

  Wat is een vrijwillig eigen risico?

  Bent u 18 jaar of ouder dan kunt u vrijwillig het (verplicht) eigen risico verhogen, bijvoorbeeld als u denkt volgend jaar geen zorg nodig te hebben. Dit levert u een korting op de premie zorgverzekering op, maar geen beperkingen in de aanspraken. Hoe hoger het vrijwillig eigen risico, hoe meer korting u krijgt op de premie. Deze korting wisselt per zorgverzekeraar. Het maximum bedrag voor het vrijwillig eigen risico is € 500. Dit bedrag komt dus bovenop het verplicht eigen risico van € 385.

  Wanneer kan ik mijn vrijwillig eigen risico wijzigen?

  Uw vrijwillig eigen risico kunt u aan het einde van het jaar wijzigen. Voor 1 januari moet u aan uw verzekeraar doorgeven dat u het eigen risico wilt wijzigen.

  Wanneer moet ik het eigen risico betalen?

  U betaalt het eigen risico alleen wanneer u daadwerkelijk aanspraak maakt op de basisverzekering. Dit betekent dat u voor de eerste € 385 of meer afhankelijk van het afgesproken vrijwillig eigen risico (tot maximaal € 885) die u aan kosten maakt, een nota krijgt. Dit kan voor fysiotherapie zijn, maar ook voor andere zorg.

  Moet ik 2 keer eigen risico betalen als de behandeling start in 2021 en doorloopt in 2022?

  Het verplicht eigen risico (eventueel verhoogd met een vrijwillig eigen risico) is een bedrag per jaar voor alle zorgaanspraken uit de basisverzekering. Stel u heeft in 2021 zorg genoten voor een bepaalde aandoening en u heeft uw eigen risico betaald. De behandeling hiervoor loopt echter door in 2022. De kosten voor de behandelingen in 2021 tellen dan gewoon mee voor het eigen risico in 2022.

  Wat is een eigen bijdrage?

  Voor sommige aanspraken op zorg geldt een eigen bijdrage. Dan moet u een deel van de rekening zelf betalen. Sommige aanvullende verzekeringen geven een dekking voor de eigen bijdragen.

  Selecteer hier een goede verzekering voor fysiotherapie:
  Via www.zorgverzekeringwijzer.nl

  Bron: deFysiotherapeut.com